Co na trasie

tr-błoto x 47
tr-brody x 12
tr-piachy x 73

Trudność trasy

tr-łatwa x 73