Rat-Highway-NS-02 856 km


link do gpxa (dostępny dla odpowiedniego poziomu uprawnień)
https://forum.rat-adv.org/t/rat-highway-ns-02-856-km-gpx/402?u=areen