Rat-Highway-WE-03 769 km


link do gpxa (dostępny dla odpowiedniego poziomu uprawnień)
https://forum.rat-adv.org/t/rat-highway-we-03-gpx-769-km/411?u=areen